Paulo Roberto Feldmann: entrada de construtoras estrangeiras tende a baratear obras.