Concreto garante durabilidade superior a 20 anos para corredores de BRT